05. Arbeidsprosesser

5.1.1 Opplasting av bilder

5.1.2 Angivelse av bildetype

5.1.4 Krav til informasjon på bilder

5.1.5 Vedlikehold av bildeinformasjon

5.1.6 Bruksområder bilder

5.1.7 Flytskjema

5.2.1 Opprett Display

5.2.2 Endre Display

5.2.4 Krav til informasjon på Display

5.2.6 Flytskjema Display

5.5.1 Opprett Sammensatt vare

5.5.2 Endre Sammensatt vare

5.5.5 Bruksområder Sammensatt vare

5.5.6 Flytskjema Sammensatt vare

5.6.1 Ny modul fra hurtigvalg

5.6.2 Endre modul

5.6.3 Krav til informasjon på modul

5.6.4 Bruksområder modul

5.6.5 Flytskjemaer for modul

5.7.1 Opprett pris

5.7.2 Endre pris manuelt

5.7.4 Bruksområder NOBB prisindeks

5.7.5 Flytskjema

5.8.1 Last opp dokumentasjon

5.8.2 Vedlikehold av dokumentasjon

5.8.6 Flytskjema for dokumentasjon

5.9.1 Opprett Produkt

5.9.2 Endre Produkt

5.9.3 Krav til informasjon på Produkt

5.9.4 Bruksområder for Produkt

5.9.5 Flytskjema for Produkt

5.10.1 Opprett Tjenestevare

5.10.2 Bruksområder for Tjenestevare

5.11.1 Opprettelse av Master Item

5.11.2 Opprettelse av Master Bundle

5.12.0 Pakninger

5.12.1 Relasjoner mellom pakninger

5.13.1

5.3.2 Endre Standardvare

5.3.2.1 Endre Standardvare via import

5.3.2.2 Endre Standardvare manuelt

5.3.2.3 Flytte vare til en annen modul

5.3.3 Opprett pakninger på Standardvare

5.3.3.1 Forbrukerpakning (F-pak)

5.3.3.2 Detaljistforpakning (D-pak)

5.3.3.3 Transportforpakning (T-pak)

5.3.3.4 Prissammenligningsenhet (PSE-pak)

5.3.3.5 Udefinert pakning

5.3.4 Endre pakninger på Standardvare

5.3.4.1 Endre pakning via import

5.3.4.2 Endre pakning manuelt

5.3.6 Bruksområder for Standardvare

5.3.7 Flytskjema Standardvare

5.4.1 Opprett Spesialvare

5.4.1.1 Fra Modulnivå

5.4.1.2 Fra “Hurtigvalg”

5.4.1.3 Via Import

5.4.2 Endre Spesialvare

5.4.5 Bruksområder Spesialvare

5.4.6 Flytskjema Spesialvare