05. Arbeidsprosesser

5.1.1 Opplasting av bilder

5.1.2 Angivelse av bildetype

5.1.4 Krav til informasjon på bilder

5.1.5 Vedlikehold av bildeinformasjon

5.1.6 Bruksområder bilder

5.1.7 Flytskjema bilder

5.1.8 Slett bilde fra vare

5.2.1 Opprett Display

5.2.2 Endre Display

5.2.4 Krav til informasjon på Display

5.2.5 Bruksområder for varetype Display

5.2.6 Flytskjema Display

5.5.1 Opprett Sammensatt vare

5.5.2 Endre Sammensatt vare

5.5.5 Bruksområder Sammensatt vare

5.5.6 Flytskjema Sammensatt vare

5.6.1 Ny modul fra hurtigvalg

5.6.2 Ny modul via import

5.6.4 Krav til informasjon på modul

5.6.5 Bruksområder modul

5.6.6 Flytskjemaer for modul

5.7.1 Opprett pris på ny vare

5.7.5 Krav til informasjon for prisindeks

5.7.6 Bruksområder NOBB prisindeks

5.7.7 Flytskjema

5.8.1 Last opp dokumentasjon

5.8.2 Vedlikehold av dokumentasjon

5.8.6 Flytskjema for dokumentasjon

5.8.7 Sikkerhetsdatablad og CLP

5.9.1 Opprett Produkt

5.9.2 Endre Produkt

5.9.3 Krav til informasjon på Produkt

5.9.4 Bruksområder for Produkt

5.9.5 Flytskjema for Produkt

5.10.1 Opprett Tjenestevare

5.10.2 Bruksområder for Tjenestevare

5.11.1 Opprettelse av Master Item

5.11.2 Opprettelse av Master Bundle

5.11.4 Flytskjema for Alternativ Leverandør vare

5.12.1 Logistikk data (Pakningsinformasjon)

5.12.2 Relasjoner mellom pakninger

5.13 Tekniske egenskaper (ETIM)

5.12.3 Opprett nye pakninger på vare-nivå

5.13.1 Oppdater egenskaper i grensesnittet

5.12.4 Opprett nye pakninger via import

5.12.6 PSE-pakning

5.3.2 Endre Standardvare

5.3.2.1 Endre Standardvare via import

5.3.2.2 Endre Standardvare manuelt

5.3.2.3 Flytte vare til en annen modul

5.3.3 Opprett pakninger på Standardvare

5.3.3.1 Forbrukerpakning (F-pak)

5.3.3.2 Detaljistforpakning (D-pak)

5.3.3.3 Transportforpakning (T-pak)

5.3.3.5 Udefinert pakning

5.3.4 Endre pakninger på Standardvare

5.3.4.1 Endre pakning via import

5.3.4.2 Endre pakning manuelt

5.3.6 Bruksområder for Standardvare

5.3.7 Flytskjema Standardvare

5.3.10 Aktiver en utgått vare

5.3.11 Tilbehør

5.4.1 Opprett Spesialvare

5.4.1.1 Opprett Spesialvare fra modulnivå

5.4.1.3 Opprett Spesialvare via Import

5.4.2 Endre Spesialvare

5.4.4 Krav til informasjon på Spesialvare

5.4.5 Bruksområder Spesialvare

5.4.6 Flytskjema Spesialvare