Nobb Leverandør

11.1 Klimagassutslipp

1.1 NOBB Leverandør – releaser

11.2 GWP-verdier

1.2 Release (R1) Januar 2022

1.2.3 Visning av Min gjøremålsliste

1.2.4 Visning av feil i pakningsoversikt på vare

11.3 Deklarert enhet

11.4 GWP-verdier omregnet til NOBB prisenhet

2.1 Brukerlisenser

2.2 Logg inn

2.3 Logg ut

2.4 Tidsavbrudd

2.5 Angi og Endre brukerinnstillinger

2.6 Første gangs pålogging

3.1 Ordliste for NOBB Leverandør

3.2 Utseende og menyer

3.3 Hjelp funksjonen

4.1 Startsiden – introduksjon

4.2 Min gjøremålsliste

4.8 Visning av Firmainformasjon

4.9 Forretningsbetingelser

5.1.2 Angivelse av bildetype

5.1.3 Slett et bilde fra Digitalressursbibliotek

5.1.4 Krav til informasjon på bilder

5.1.5 Vedlikehold av bildeinformasjon

5.1.6 Bruksområder bilder

5.1.7 Flytskjema bilder

5.1.8 Slett bilde fra vare

5.2.1 Opprett Display

5.2.2 Endre Display

5.2.4 Krav til informasjon på Display

5.2.5 Bruksområder for varetype Display

5.2.6 Flytskjema Display

5.5.1 Opprett Sammensatt vare

5.5.2 Endre Sammensatt vare

5.5.5 Bruksområder Sammensatt vare

5.5.6 Flytskjema Sammensatt vare

5.6.1 Ny modul fra hurtigvalg

5.6.4 Krav til informasjon på modul

5.6.5 Bruksområder modul

5.6.6 Flytskjemaer for modul

5.7.1 Opprett pris på ny vare

5.7.5 Krav til informasjon for prisindeks

5.7.6 Bruksområder NOBB prisindeks

5.7.7 Flytskjema

5.8.1 Last opp dokumentasjon

5.8.2 Vedlikehold av dokumentasjon

5.8.6 Flytskjema for dokumentasjon

5.8.7 Sikkerhetsdatablad og CLP

6.1 Støttede filformater for media

6.2 Søke muligheter – bilde

6.3 Søk muligheter – dokumentasjon

7.1 Søk

7.1.1 Søk på nøkkelord

7.1.2 Filtreringsmuligheter

7.1.3 Avansert søk

7.1.4 Globalt søk

7.2 Eksport, import og maler

7.2.1 Eksport av data

7.2.4 Import av data

7.2.5 Excel maler (Importmal)

7.3.4. Oppdatering av en entitet via rapporter

8.2 Dashbord – Beskrivelse av endring

8.3 Arbeidsflyt – Beskrivelse av endring

8.4 Moduler – Beskrivelse av endring

8.5 Varer – Beskrivelse av endring

8.5.3 Miljømerking – Hva er nytt på vare?

8.6 Pakninger – Beskrivelse av endring

8.7 NOBB Prisindeks – Beskrivelse av endring

8.8 Media – Beskrivelse av endring

8.8.1 Opplasting og kobling av bilder

8.8.2 Flere typer produktbilder

8.8.3 Erstatte media på modul

8.8.5 Flere produktbilder på en vare

9.1 Overordnet modell

9.2 Datamodell for varetyper

9.3 Datamodell for master vare

9.4 Datamodell for pakninger

10.1 Hurtigsøk på mange nummer

10.2 Oppdateringshjulet

10.3 Aktiver redigering av datafelter

10.4 Åpne apper

10.5 Masse-oppdatering

10.6 Lagrede Søk

10.9 Markering av varer i søkeresultatet

5.12.3 Opprett nye pakninger på vare-nivå

5.12.4 Opprett nye pakninger via import

5.12.6 PSE-pakning

5.3.1 Opprett Standardvare

5.3.1.1 Ny Standardvare fra modul

5.3.1.2 Ny Standardvare fra «Hurtigvalg»

5.3.1.3 Ny Standardvare via import

5.3.2 Endre Standardvare

5.3.2.1 Endre Standardvare via import

5.3.2.2 Endre Standardvare manuelt

5.3.2.3 Flytte vare til en annen modul

5.3.3 Opprett pakninger på Standardvare

5.3.3.1 Forbrukerpakning (F-pak)

5.3.3.2 Detaljistforpakning (D-pak)

5.3.3.3 Transportforpakning (T-pak)

5.3.3.5 Udefinert pakning

5.3.4.1 Endre pakning via import

5.3.4.2 Endre pakning manuelt

5.3.6 Bruksområder for Standardvare

5.3.7 Flytskjema Standardvare

5.3.10 Aktiver en utgått vare

5.3.11 Tilbehør

5.4.1 Opprett Spesialvare

5.4.1.1 Opprett Spesialvare fra modulnivå

5.4.1.3 Opprett Spesialvare via Import

5.4.2 Endre Spesialvare

5.4.4 Krav til informasjon på Spesialvare

5.4.5 Bruksområder Spesialvare

5.4.6 Flytskjema Spesialvare

7.4.0 Hvordan bruke Excel fil

7.4.2 Opprett ny vare via makro Excel import

7.4.9 Oppdater tekniske egenskaper via import

8.10 Godkjenningsprosess er endret

8.10.1 Godkjenning – Modul

8.10.2 Godkjenning – Standardvare

8.10.3 Godkjenning – Sammensatt vare /Display

8.11 Firmainformasjon – Beskrivelse av endring

8.12 Entity Network

10.13 Slett nettleserloggen

10.14 Underkjente varer og pakninger