2. Generelt om NOBB

2.1 NOBBs regelverk – bruk av NOBB

2.4 NOBBs regelverk – om modulinformasjon

2.5 NOBBs regelverk – om vareinformasjon

2.5.1 NOBBs regelverk – varetyper

2.6.1 Prissammenligning

2.7 Pakninger og pakningsklasse

2.7.1 F-Pak – Forbrukerpakning

2.7.2 D-Pak – Detaljistforpakning

2.7.3 T-Pak – Transportforpakning

2.7.4 Udef-Pak – Udefinert forpakning

2.7.5 Godkjenningsstatus for pakningsklasser