2. Generelt om regelverket

2.5 NOBBs regelverk – om vareinformasjon