1. NOBB regelverk versjon 4.0

1.6 NOBB’s regelverk – bilde regler