Skip to main content
Skip table of contents

Om prosjektet

​Bakgrunn

I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB VAVVS. Det har siden overtagelsen vært et mål å samkjøre de to databasene NOBB og NOBB VAVVS til én felles løsning.

Denne sammenslåingen er planlagt gjennomført Q1 2024.

En forutsetning for sammenslåingen er å ha en felles varegruppestruktur som er relevant for alle fagområder. NOBB har i dag ikke tilstrekkelig god varegruppestruktur for VA og VVS-artikler. Det ble utformet en ny, komplett varegruppestruktur i samarbeid med aktørene i næringen i 2022. Den nye strukturen har blitt behandlet og godkjent gjennom Standardiseringsutvalget, og implementeres høsten 2023.

Målsetning

Prosjektet har som mål å samkjøre NOBB og NOBB VAVVS til et felles system med likt fokus på kvalitet og innhold. Dette innebærer felles tilnærming til standardisering, bransjeforankring og forvaltning av data, og samkjøring av regelverk på flere områder.

Et viktig mål er at leverandører som er representert i begge databaser skal ha ett sted å vedlikeholde vareinformasjonen, og at bransjen får én felles struktur og standard på tvers av fagområder.

Gjennomføring

Første fase i prosjektet vil være implementering av ny NOBB varegruppestruktur i NOBB-databasen. Dette skjer høsten 2023.

I første kvartal 2024 skal data overføres (migreres) fra NOBB VAVVS til NOBB Leverandør. Denne migreringen vil gjennomføres basert på et sett med regler for flyttingen av data.

Etter lansering vil leverandørene i NOBB VAVVS få tilgang til samme teknisk løsning som leverandører i NOBB. Det vil indikeres på varene hvilken kanal de tilhører (NOBB, NOBBVAVVS eller begge).

Sammenslåingen medfører konsekvenser for både leverandører og brukere i dagens NOBB VAVVS.

  • Leverandører i NOBB VAVVS vil blir overført til NOBB Leverandør-løsningen som i dag benyttes innen Bygg

  • https://nobb-vavvs.no/ får ny webside, felles for Bygg og VAVVS

  • Dagens VAVVS API vil slutte å virke med ny teknisk plattform

    • Brukere som henter data fra løsningen vil framover kunne bruke NOBB Export API for dette formålet

    • Leverandører som i dag oppdaterer varer gjennom NOBB VAVVS API vil fremover kunne bruke NOBB Import API (NOBB Connect Supplier)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.