Skip to main content
Skip table of contents

Forberedelser du kan gjøre i forkant av migreringen

Følgende punkter kan kontrolleres og eventuelt oppdateres i forkant av migreringen mellom NOBB VAVVS og NOBB-databasen:

 • «Varetekst» og «dimensjon og størrelse» må sammenslått være unik

 • «Tilleggsopplysninger» endres fra 40 til 35 tegn

 • «Utvidet produktinformasjon» endres fra 4000 til 800 tegn

 • «Varetekst» og «tilleggsopplysninger» kan ikke inneholde spesialtegn utover følgende: !=%&´()*?,-.<>°+/”öä

 • Om antall i F-PAK er mer enn én, må antall inngå i varetekst (f.eks. «montasjeskruer A500»)

 • Meld ut varer som ikke lengre er i salg

 • Kontroller at vare har riktig ETIM-klasse

 • Påse at vare har minimum 1 ETIM-egenskap

 • Fullstendige logistikkdata (komplett F-PAK. Minimum «forpakning» og «antall» på resterende)

 • Korrekt merkenavn

 • Kontroller at vare har produktbilde

 Eventuelle spørsmål kan sendes til "support@nobb.no".

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.