Skip to main content
Skip table of contents

Tilgang til Multikanal

Vi har gjort det tilgjengelig for butikkansatte å gi proffkunden Tilgang til Multikanal. Velg Tilgang til multikanal og trykk OK, da har kunden en samlet oversikt over alle prosjekter fra alle butikker, og ikke bare de som er blitt opprettet i din butikk.

Har prosjektet samme navn og kommer fra samme kunde vil prosjektene slås sammen til et prosjekt.

Tilgangen til Multikanal kan kun tildeles av butikken.

For å hjelpe deres kunde med å ta i bruk ByggDok, se gjerne filmen Kom i gang eller les brukerveiledningen for utførende.  

ByggDok er avhengig av at transaksjonsflyten fungerer optimalt. Derfor er det veldig viktig at rett informasjon fylles ut i eget datasystem.

Enkelte dataleverandører har laget en utvidet integrasjon med ByggDok slik at nye brukere kan opprettes direkte i butikkens datasystem. Det finnes mange ulike løsninger for dette og det er det den enkelte dataleverandør som må sørge for denne opplæringen hos dere. 

 

All henvendelse til oss vedr. spørsmål om produktet sendes til support@byggtjeneste.no eller på telefon 23 11 44 70.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.