Skip to main content
Skip table of contents

NOBB er kilden til Informasjon i ByggDok

NOBB er en forkortelse for Norsk Byggevarebase.

Informasjonsflyten i NOBB er vist på figuren nedenfor.

Leverandører registrerer all informasjon om varen, inkl. bilder, priser, egenskaper og dokumentasjon i NOBB via programvaren NOBB Leverandør.

Brukeren henter all informasjon fra NOBB via Eksport tjenester og importerer dette i egne datasystemer.

NOBB`s hovedfunksjon er å formidle vareinformasjon, dokumentasjon og priser på en enhetlig og standardisert måte, mellom leverandør og bruker.

En type brukerne av NOBB data kan være forhandlere (byggevarehus, grossister) av de varer som systemet har informasjon om, eller det kan være systemleverandører, rådgivere eller utførende som konsulenter, arkitekter, entreprenører, forsikringsselskaper eller byggmestere.  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.