Skip to main content
Skip table of contents

Legg til ny bruker

Som “Admin” bruker kan du legge til egne ansatte.

For å legge til nye brukere, trykk på navnet ditt og velg Ny bruker.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.