Skip to main content
Skip table of contents

Fyll ut firma Info

Det er viktig å fylle ut all informasjonen om butikken, korrekt navn, organisasjons nr. og e-post. Trykk på navnet ditt (1).

Når en XML-melding feiler, kalles det en POS import feil. Hvis dette skjer sendes en e-post (2) til adressen oppgitt i feltet E-post ved POS Import feil. Import feilen medfører at dokumentasjonen ikke legges i riktig prosjekt.

Les mer om hvorfor en XML-melding feiler under Kom i gang (3).

 

For mer hjelp kontakt oss på support@nobb.no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.