Skip to main content
Skip table of contents

Administrator

Byggtjeneste oppretter en Administrator for kjeden/butikken.

Administrator kan opprette brukere på alle nivåer.

Når du har mottatt et brukernavn og passord kan du logge deg på byggdok.no.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.