Skip to main content
Skip table of contents

Vi går fra å være Utførende til å bli Forhandler

  • Dersom du tidligere har vært Utførende, men nå har blitt Forhandler må du kontakt Byggtjeneste på support@byggtjenste.no for å flytte ByggDok brukeren din.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.