Skip to main content
Skip table of contents

Tilgang til ByggDok via din forhandler

For å få tilgang til ByggDok må du først være registrert hos din forhandler. Etter at du er registrert, vil du få en epost med brukernavn og passord.

Deretter vil du kunne logge på http://www.byggdok.no

Samme innloggingsinformasjon benytter du i ByggDok App’en

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.