Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan overføres transaksjonene fra butikk til ByggDok?

I utgangspunktet skal du som bruker av ByggDok ikke trenge å tenke så mye på dette, det er det leverandøren (fortrinnsvis butikken) som er ansvarlig for. Du kan følge med på om det er noe som har gått galt i selve overføringene av XML-meldingene som ByggDok mottar. I Importlogg øverst på forsiden kan du gå inn å se hvilke transaksjoner som har gått igjennom (grønn hake) og de som har stoppet av en grunn (rødt kryss) Hvis det står et rødt kryss må du be butikken om å kjøre transaksjonen på nytt, da kan det være et felt som ikke er utfylt korrekt evt. at det har stoppet av en annen grunn.

Det som er viktig for deg som bruker er at alle bestillinger og kjøp til det aktuelle prosjektet må oppgis til butikken slik at de kan registrere dette på sin ordre/faktura og få det overført til ByggDok. Husk bare likt navn/nummer hver gang.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.