Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan opprette Boligmappa prosjekt

Som utførende må du ha et aktivt abonnement hos http://Boligmappa.no for å kunne opprette prosjekter som skal knyttes til den aktuelle boligmappen.

Nye prosjekter der dokumentasjonen ønskes overført sømløst til http://Boligmappa.no opprettes ved å hente info om boligen, dette skjer ved at du trykker opprett Boligmappa prosjekt (1) på første siden eller under Prosjekter (2)(3).

Hvis du skal koble til allerede eksisterende ByggDok prosjekt til et Boligmappa prosjekt, så velger du koble til Boligmappa. Du oppretter et prosjekt ved å søke opp adressen du ønsker å koble dokumentasjonen til (som er en direkte tilgang til Eiendomsregistret.) Dette er essensielt for å kunne knytte dokumentasjonen til boligen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.