Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan legge til deltagere i Boligmappa prosjekt.

Hvis du som hoved entreprise skal jobbe med flere underentreprenører kan det være lurt å invitere alle deltagere i samme Boligmappa prosjekt. Starter med å opprette et Boligmappa prosjekt, nederst i dialogboksen er det mulig å søke etter firma i Boligmappa, legg til org. nr. på det aktuelle firma og trykk søk.

Når ønsket firma har dukket opp trykk velg. Nå kan alla deltagere legge til sin dokumentasjon til prosjektet før det overføres til Byggherre.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.