Skip to main content
Skip table of contents

Finner ikke prosjektene min

  • Det kan være at du flere ByggDok kontoer hos flere forhandlere. Sjekk at du har logget deg på med riktig brukernavn og passord. Har du flere ByggDok kontoer hos forskjellige forhandlere kan du kan be proff selger opprette deg med mulitkanal, dvs si at flere ByggDok kontoer vil synkroniseres.

  • Har du fått oppstarts-epost fra din forhandler med brukernavn/passord, men husker ikke passordet. Kontakt din proff selger hos forhandler for hjelp.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.